საერთო ნიადაგი: აიწონა-დაიწონას და ქართველი თინეიჯერების აუდიო თხრობითი პროექტი ერთობლივად ცხოვრების შესახებ

პროექტში „საერთო ნიადაგი“ თინეიჯერებმა თბილისიდან – დევნილი და არადევნილი – განიხილეს რას ნიშნავს ერთად ცხოვრების გამოცდილება, რა ჭირდება ქალაქს, რომ თავი სახლში იგრძნონ და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქალაქი უფრო კომფორტული გახდეს.  პროექტის საშუალებით თინეიჯერებმა თავიანთი იდეების, საჭიროებების და მოთხოვნების გახმოვანება შეძლეს. ამავდროულად აღიქვეს, თუ რამდენნაირი გამოცდილება და რეალობა შეიძლება არსებობდეს ერთ ქალაქში. შემოქმედებითი …

საერთო ნიადაგი: აიწონა-დაიწონას და ქართველი თინეიჯერების აუდიო თხრობითი პროექტი ერთობლივად ცხოვრების შესახებ Read More »