ცხოვრების გზების გადაკვეთები

მედიაწიგნიერება დოკუმენტური ფილმებით, აიწონა-დაიწონასთან ერთად

აიწონა-დაიწონას 5 წლის იუბილე და “ახალი ხმების” დაჯილდოების ცერემონია