საერთო ნიადაგი: აიწონა-დაიწონას და ქართველი თინეიჯერების აუდიო თხრობითი პროექტი ერთობლივად ცხოვრების შესახებ

ცხოვრების გზების გადაკვეთები

New Voices for Children Theatre – Aitsona-Daitsona

CEEM – Civic Education with Emancipatory Methods