საერთო ნიადაგი: აიწონა-დაიწონას და ქართველი თინეიჯერების აუდიო თხრობითი პროექტი ერთობლივად ცხოვრების შესახებ

ცხოვრების გზების გადაკვეთები

მედიაწიგნიერება დოკუმენტური ფილმებით, აიწონა-დაიწონასთან ერთად

5 Years Aitsona-Daitsona and New Voices Awards

CEEM – Civic Education with Emancipatory Methods

AITSONA-DAITSONA at “Symposium on Artistic Interventions in Educational and Social Contexts” at the University of Hildesheim

Finalists of our call “New Voices for Children Theatre” have been selected

New Voices for Children Theatre – Aitsona-Daitsona